Mantras

Shhhanti Musical Crib Mobile

Laxmi Devi Mantras

1: Karagre Vasate Laxmi
Karagre Vaste Laxmi, Kara Madhye Saraswati
Kara Moole Tu Govinda, Prabhate Kara Darshanam

2: Mahalaxmi Cha Vidmahe

Mahalaxmi Cha Vidmahe
Vishnu Patni Chi Dhimahee
Tanno Laxmi Pracho Dayat

3: Om Maha Laxmi Namo Namah

Om Maha Laxmi Namo Namah
Om Vishnu Priyay Namo Namah
Om Dhanya Pradhaye Namo Namah
Om Vishna Jananye Namo Namah

4: Om Reem Shreem

Om Reem Shreem
Kreem Shreem Kubera Ya
Ashta Laxmi Mamagruhe Tanam
Puraya Puraya Namaha

5: Ashta Laxmi

Adi Laxmi, Dhanya Laxmi
Dhairya Laxmi, Gaja Laxmi
Santana Laxmi, Vijaya Laxmi
Vidya Laxmi, Dhana Laxmi
Ashta Laxmi Namostute
Ashta Laxmi, Maha Laxmi
Hare Laxmi Namostute

Krishna Mantras

1:

Govind Bolo Hari Gopal Bolo!

2:

Radhe Govinda Krishna Murari,

Ghanshyam Mukund Murari

3:

Shree Krishna Sharanam Mama, Shree Krishna Sharanam Mama!

4:

Jai ho Nand lal ki, jai Yashoda lal ki

Hathi palki jai Kanaihya lal ki

5: Krishna Mahamantra

Hare Krishna, Hare Krishna,Krishna Krishna, Hare HareHare Rama, Hare Rama,Rama Rama, Hare Hare

Hanuman Mantras

1: Hanumate Namoh

Om Hum Hanumate Namoh Namah
Sri Hanumate Namoh Namah
Jai Jai Hanumate Namoh Namah
Ram Dutaye Namoh Namah

2
Jai Jai Jai Bajrang Bali
Kardo Kirpiya Maha Bali

3: Hanuman Chalisa (partial)

Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapis Tihun Lok Ujagar
Ram Doot Atulit Bal Dhama
Anjani Putra Pavan Sut Nama

4

Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

5: Hanuman Gayatri Mantra

Om Anjaneyaya Vidmahe Vayu Putraya Dhimahi Tanno Hanumat Prachodayat

Ganesh Mantras

1: Ganesh Mantra

Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shree Siddhivinayak Namo Namah
Shree Siddhivinayak Namo Namah
Astavinayak Namo Namah
Ganpati Bappa Morya ​

2: Vakratunda Mahakaya

Vakratunda Mahakaya
Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Me Deva
Sarva-Kaaryeshu Sarvada

3

Ganpati Bappa Morya
Mangalmurti Morya

4

Om Ekdantaya Vidmahe Vakrutundaya Dheemahi Tanno Danti Prachodayat

5

Ek Do Teen Chaar
Ganpati Ki Jay Jaykar,
Paanch Che Saat Aath,
Ganpati Hamare Saath

Saraswati Devi Mantras

Gayatri Mantra

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Parchodayat

Shreem Reem
Om Shreem Hreem Saraswati Namaha
Om Shreem Hreem Saraswati Namaha
Om Shreem Hreem Saraswati Namaha

Saraswati Namastubhyam

Om Saraswati Namastubhyam Varade Kaama-Roopini
Vidyaarambham Karishyaami Siddhir-Bhavatu Me Sadaa

Saraswati Mahabage

Saraswati Mahabage Vidhye Kamala Lochane
Vidhyarupe Vishalakshi Vidhyam Dhehi Namosthuthe

Saraswati Vidmah

Om Saraswatyei Vidmahe
Brahmaputriye Dheemahi
Tanno Devi Prachodayat

Durga Devi Mantras

Durga Mantra

Om Aim Hreem Kleem Chamundaye Viche

Saranagata Dinarta

Om Saranagata Dinarta Paritrana Parayane Sarvasyarti Hare Devi Narayani Namo’stu Te 

Sarva Swarupe 

Om Sarva Swarupe Sarveshe, Sarva Shakti SamanviteBhaye Bhyastraahi No Devi, Durge Devi Namostute

Ya Devi Sarvabhuteshu

Ya Devi Sarvabhuteshu Matri Rupena SamsthitaYa Devi Sarvabhuteshu Laxmi Rupena SamsthitaYa Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupena SamsthitaYa Devi Sarvabhuteshu Daya Rupena SamsthitaYa Devi Sarvabhuteshu Shraddha Rupena SamsthitaNamas Tasyai, Namas Tasyai, Namas Tasyai Namo Namah

Sarvamangala Mangalye 

Om Sarvamangala Mangalye Sive Sarvartha Sadhike 
Saranye Tryambake Gauri Narayani Namo’stu Te 

Saranagata Dinarta

Om Saranagata Dinarta Paritrana Parayane Sarvasyarti Hare Devi Narayani Namo’stu Te